گروه آموزشی امور اداری
هنرستان فردین دخت ذکایی - ناحیه 2 یزد

سه شنبه 6 خرداد 1393
ن : مسعود صالحی اردکانی

آدرس جدید

 

کوچ کردیم 

 

 

edari2yazd.blogfa.com